Aralık, 2022
Esit ex-Proof
Ex İndikatör
Ex Proof Bağlantı kutusu
Ex Yük Hücreleri
Ex Proof Kantar
Ex Proof Baskül
EX Kalite Uygunluk Belgesi
Patlayıcı ortam ve/veya potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar, koruyucu sistemler ve bunların bileşenlerinin Türk Standardları ve uluslararası standardlar veya diğer ülkelerin Standardları dikkate alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE-EX markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE-EX markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
EX Kalite Uygunluk Belgesinin Yararları
●Maliyette düşüş- ticarette artış,
●Pazara ulaşmada kolaylık,
●Tüketici nezdinde güven,
●Güvenli ürünün garantisi,
●Kamu ve özel sektör
ihalelerinde avantaj,
●Yasal mevzuata uygunluk
çalışmalarında kolaylık sağlar.
Exproof ürünler
EX Kalite Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

●Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır. Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

●Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,

●İlgili Standardın ve/veya kriterlerin öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir.
Ana Sayfa | Ex Yük Hücreleri | Ex İndikatör | Ex Basküller | Ex Taşıt Kantarları | Ex Sertifikalar
© 2013 Bu sitenin tüm yazılı ve görsel materyalleri ESİT Elektronik Sistemleri İmalat ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir.